wz

Zimní Polsko - Ostrava, Osvětim, Wielickza, Ojcow, BledowNoční Ostrava z haldy Ema

Lágr v Osvětimi (Limetka)

Velký tábor v Osvětimi - brána smrti

V podzemí Krakovské stanice PKS

Jaskynia Okopy

Jaskynia Okopy a její velkolepý vchod (Limetka)

V Jaskynii Okopy (Limetka)

Tamtéž (Limetka)

Podivuhodná větev (Limetka)

Jiná jeskyně v boatém jeskyňovém údolí (Limetka)

Rampoušky pod převisem

Rozlehlý interiér největší z jeskyň (Limetka)

Jezírko:) (Limetka)

Kdesi v Ojcowském údolí

Poblíž

Táboříme u Bledowské pouště (Limetka)

Panorama zalesněnější části pouště

Samoskupinovka (Limetka)

Na poušti

Taky na poušti

Skupinovka v jámě (Limetka, naše je rozmazaná)